14.5 Frödingstenen i Alster. Alfred längst ut till höger.