14.2 Sunnemo färja. 10 km NÖ om Munkfors. Fram till 1951 var Sunnemo egen kommun men ingår numera i
Hagfors kommun.