12.6 Längst till vänster, sittande, Magda. Skulle tro att de andra är släkt till henne.
Se även 12.9