11.6 Rövarbron från Rövarberget. Det här fotot har använts till flera förstoringar.