5.2 Rövarbron. Magda o Alfred till höger. Den gamla damen i mitten, kan det vara
Geta-Mor Johanna Pettersson? som är med i tidningsklippet 40.3