01_1. Anna i Oslo

01_2. Agnes o Filip i Kumla.

01_4. Anita B.

01_5. Barnen i Lund.

02_1. Bröderna Johansson 1930.

02_2. Bröderna Johansson 1930.

02_3. Vid Rövarbron.

02_4. Bröderna Johansson  och Anna 1930.

02_5. Bröderna Johansson 1930.

03_1. P50 Sivan Johansson.

03_2. P19 Rikard Johansson

03_3. Hjalmar.

03_4. Erik.

04_1. Greta o Inger. Matilda o Siv.

04_2. P40 Frida Johansson.

04_3. Vindilsvägen i Sandviken.

04_43_4.

04_4.

05_5.

06_1. Anna, Frida och ?

06_2. ?, ?, Frida och Forsling.

06_4.

06_6. Anna.

07_1. Rikard o Matilda

07_2. Eriks familj i Bäck.

07_5. Vid Kulltorp

8_1. P43 Kristina, mor till Anna o Alfred. Hägnan.

8_2.

8_3. Antagligen. Fågelåsen.

8_4. Wilhelm Lundgren och Marie Johansson.

8_5. Fågelåsen

9_1. Rövarbron.

9_2. Rövarbron.

9_3. Bröderna Johansson vid  Rövarbron.

9_4. Nisse och Mary.

10_1. Alfreds fru Magda.

10_2. Agnes i Kumla.

10_3. Magda.

10_5.  Rövarbron.

10_6. Martin vid Busbacken.

11_1. Busbacken.

11_3. Marie, Wilhelm, Klas och Alfred i Busbacken.

11_4. Nisse.

11_5. Mary.

12_3. Längst till höger, fröken Edén vid Villingsberg. Hon var bl.a Rikards lärarinna. Det sägs att hon blev lurad av Raskenstam.

12_4. Villingsbergs söndagsskola.

12_5. Fru Al.

12_6. Badande barn vid Sörvik.

13_1. Filips hus i Kumla.

13_2.

13_3. Anna-Greta och Alf Böre.

13_4.

14_1. Anna hos Filip i Kumla.

14_2. Sivans katt.

14_3.

14_4. Nisse tvättar.

14_5. Villingsbergs söndagsskola.

14_6. Anna. Kan vara Sivan och hans katt.

15_2.

15_3. Stockholmare.

15_4. Ulleråker. Anna sitter i mitten.

16_1. Bylunds 50-års dag.

16_2.

16_3. Ulleråker.

16_4. Fru Krans i Uppsala.

17_1. Familjen Nystig från Järbo.

17_5.

18_1.

18_3.

19_1. Medevi Brunn.

19_2. Medevi Brunn.

19_3. Medevi Brunn.

19_4. Anna i Medevi Brunn.

19_5. Medevi Brunn. Kan vara Anna.

19_6. Medevi Brunn.

20_1.

20_2. Dalbobergens barnsanatorium 1938.

20_3.

20_5.

21_4. Dalbobergen.

22_1. Dalbobergen. OBS apan.

22_2. Dalbobergen.

22_5. Dalbobergen.

23_1. Vänhems sjukhem i Småland.

23_2.

23_3.

23_4. Vänhem.

24_2.

24_3. Från Österkorsberga.

24_5.

24_6.

25_1. Familjen Andersson från Applaholm.

25_2. Norge.

25_3. Applaholm.

25_4. Kan vara Anna till vänster.

26_1. Dalbobergen 1944. Anna med barn i knät.

26_2.

26_4.

26_6. Anna till vänster.

27_2. Anna i  Dalbobergen.

28_2. Anna stående. Dalbobergen.

29_1.

29_2. Frälsningsarméns räddningshem i Pittsburg.

29_3.

29_4. Pittsburg.

30_1. Pittsburg.

30_2. Pittsburg. Kan vara Anna i mitten.

30_3. Anna i mitten.

30_4. Pittsburg.

30_5. Pittsburg.

31_1. Pittsburg. Kan vara Anna.

31_3. Bastanäs i Växjö. Anna.

32_1. Pittsburg. Syster Anna.

32_2. Anna 1906.

32_3. Oslo. Kan vara Anna.

32_4. Trondheim.

33_1.

33_2. Magda och Johansöner. Osäker på han i mössan.

33_4. Magda och Alfred.

33_5. Klas och Göta.