0.28 Tjejen i mitten är antagligen P376
Ingeborg Ekblom