0.18 Faster Anna Karlstad. P475, Adil
Ekbloms halvsyster.