0.16 Emil Ekblom Postexpeditör, son till
farbror Emil i Dalby. † Filipstad
(kusin till A. E. Ekblom) P2877