0.1 Folke, Adolf, Jonas och Ingeborg Ekblom (4 syskon)
P413, P375,  P39 och P376