9.3 P459 Astrid och Jonas Ekblom. 1906
Astrid var Jonas Ekbloms dotter i fösta
äktenskapet. Gossen är troligen P458
Jonas Ekblom/Gullberg, hennes kusin.