5.1 P457 Anders Gullberg. 1894
Gift med Ingeborg Ekblom