24.3 Faster P475 Anna, Karlstad, med
man P479 Jonas Jonsson