2.1 P375 Adolf och P455 Elin Ekblom, född
Andersdr.