19.4  Emil Ekblom. Kan vara P2877, som
var postexpeditör.