19.3 Apotekardotter från Sala, gift med
länsmannen i Falun