17.4 Dr. Maria Folkesson.
Läs vad tidningen IDUN skriver om
Sveriges 3:e kvinnliga läkare.