1.1 P457 Anders och P376 Ingeborg ”Bollan”
Gullberg