24. Uppsala 1910. Det här skulle kunna vara P4319 Axel Johans-
       son. Fosterson hos hos bergsmansfamiljen P5247 Karl Ludvig
       Eriksson och Lovisa Karlsdotter i Sibbo. 19/11 1909 flyttar
       Axel till Kungliga Upplands Artilleriregemente. Han muckar
       från 3:e Batteriet 18/10 1912.
       KAN vara samma person som foto 19.