84. Det nya huset byggdes av återanvänt tegel från Rostock.