71. Avverkning av massaved. Paul Bauschke längst bak.