42.

  

 
42. P169 Karl und Frieda Bauschke. Bruder von Paul.

  

Under WW2 togs Karl som krigsfånge i Nordafrika
och förd till Texas.
Efter general Rommels nederlag i Nordafrika i april 1943, skeppades över 150.000 tyska krigsfångar till Texas, USA. Fångarna nyttjades för arbete i jordbruk, vägbyggen mm.
  
Åter till Tyskland efter krigsslutet.
Bodde vid en herrgård, Kirch Grubenhagen bei Vollrathsruhe.