20. Tessin 14 oktober 1941. Till P. Bauschke: Liebe Eltern
     Avsändare är troligen sonen Herbert.