12. Till Jägaren P Bauschke på Krigslasarett C, avdelning 38. Malaria-Station Hotel Bari?. Skickat 25 juni 1918.