6. Till Jägaren P Bauschke på Krigslasarett C avdelning
    38. Malaria-Station Hotel B? III.
    Skickat 22 juli 1918. Avsändare; Rudolf ?