07. Maria Ulrika Björndahl
  
Sveriges befolkning 1880
--------------------------------

Utterbäck 1/3 H:n
 Björndal Karl, bergsman,
 Ersdotter Lovisa,
 (Barn) Anna Lovisa,
 (Barn) Karl,
 (Barn) Johan Henrik,
 (Barn) Kristina Matilda,
 (Barn) Maria Ulrika,

  

 f 1837
 f 1830
 f 1861
 f 1864
 f 1866
 f 1879
 f 1873

  

Emihamn
Efternamn:
Förnamn:
Ålder:
Född:
Församling:
Utresehamn:
Utvandrdag:
Destination:
Medåkande:
Källkod:
BJÖRNDAHL
MARIA
19
1873/1874
KARLSKOGA
GÖTEBORG
1893 02 03
PUEBLO COLO
NEJ
50:65:2865

 

Emibas Värmland
Namn:
Född:
Församling:
Yrke/Titel:
Civilstånd:
Hemförsaml:
Bosatt:
Utvandrdag:
Ålder:
Ensam/Familj:
Destland:
Aktnr:
Anteckning:
ULRIKA MARIA BJÖRNDAHL
1873-07-03
KARLSKOGA
DOTTER
OG
KARLSKOGA
UTTERBÄCK
1893-01-27
19
ENSAM
N. AMERIKA
004
024189004
REST TILLS MED BRODERN JOHAN HENRIK BJÖRNDAHL f. 6/9 -66.