44. Vår kontainer under en gigantisk fikus. Byggnaden som bl.a inhyser teatern, har byggts runt trädet.