39. Det gamla muséet till vänster och det nya rakt fram, som ingår i det nya House of Culture byggnaden.