26. Bilträngsel, massor av folk, alléer. Normal vardag.