20. Här är en bokhandel. Annars var det ont om butiker.