9. Korsningen Kaluta Street och Bridge Street, utanför hotellet.