7. Hotellet som speglar sig i fasaden på huset mitt emot.